PORTAL REKRUTACYJNY

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne

Muzyka gra w Twojej duszy? Idź z jej rytmem i zostań wykwalifikowanym animatorem kultury oraz specjalistą szeroko rozumianej edukacji muzycznej. Zdobądź wiedzę między innymi z zakresu dyrygowania, zespołów muzycznych, fortepianu, emisji głosu, kształcenia słuchu czy harmonii. Naucz się pracy z mikrofonem i biegłego poruszania się w studiu muzycznym. Przed Tobą również kształcenie umiejętności z zakresu ruch scenicznego, edytorów nutowych i propedeutyki aranżacji komputerowej.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej możesz pracować w:

  • instytucjach prowadzących działalność w zakresie upowszechniania kultury muzycznej,
  • placówkach oświatowych: przedszkolach (rytmika, zajęcia umuzykalniające), szkołach podstawowych, ponadpodstawowych (nauczyciel przedmiotów muzyka, wiedza o kulturze) oraz innych placówkach publicznych i niepublicznych,
  • innych instytucjach prowadzących działalność w zakresie edukacji muzycznej.

Zasady kwalifikacji