Wczytywanie strony...

Oferta filologii angielskiej w zakresie nauczania języka jest skierowana do przyszłych nauczycieli języka angielskiego. Oprócz przygotowania ogólnoakademickiego, studenci rozwijają znajomość języka angielskiego oraz wiedzę na temat literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych przydatną do wykonywania zawodu. Zajęcia z dydaktyki języka obcego prowadzone przez doświadczonych i praktykujących wykładowców wyposażają studentów w narzędzia niezbędne w zawodzie nauczyciela. Absolwenci filologii angielskiej w zakresie nauczania języka znajdują zatrudnienie w placówkach oświatowych, a dzięki nabytym podczas studiów kompetencjom miękkim, takim jak komunikatywność czy samodyscyplina, doskonale radzą sobie także na szerzej pojętym rynku pracy. Zdecydowana większość zajęć odbywa się w języku angielskim, a oczekiwany poziom wejściowy studentów to B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dołącz do nas i spotkaj pasjonatów nauczania języka angielskiego, zarówno wśród wykładowców, jak i studentów!

 

 

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

Tryb studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

 

 

Wydział Humanistyczny

89 524 63 07

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty obowiązkowe

1. Język polski

2. Język angielski

Przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej):

  1. Geografia
  2. Historia
  3. Język łaciński i kultura antyczna
  4. Matematyka

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Język angielski

2. Historia lub geografia lub matematyka lub język łaciński

3. Język polski

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty obowiązkowe

1. Język polski

2. Język angielski

Przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej):

  1. Geografia
  2. Historia
  3. Język łaciński i kultura antyczna
  4. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.