PORTAL REKRUTACYJNY

Filologia angielska

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne

Poznaj literaturę, kulturę i historię krajów anglojęzycznych. Rozwiń umiejętności z językoznawstwa i translatoryki, które pozwolą ci na zostanie tłumaczem. Podczas studiów pogłębisz znajomość języka, komunikacji międzykulturowej oraz kultury angielskiej, a dzięki nabytym kompetencjom miękkim, takim jak komunikatywność czy samodyscyplina, doskonale poradzisz sobie na rynku pracy. Większość zajęć na tym kierunku odbywa się w języku angielskim, a oczekiwany poziom wejściowy studentów to B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Filologia angielska na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu filologii angielskiej możesz pracować w:

  • firmach związanych z komunikacją międzykulturową oraz wykorzystujących wiedzę z kultury angielskiej,
  • biurach tłumaczeniowych,
  • instytucjach kultury, oświatowych,
  • urzędach państwowych,
  • fundacjach,
  • branży reklamowej i public relations.

Zasady kwalifikacji