PORTAL REKRUTACYJNY

Filologia germańska

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne

Poznaj język niemiecki, literaturę oraz kulturę i historię krajów niemieckojęzycznych. Zdobądź umiejętności translatorskie, które udoskonalisz podczas praktycznych zajęć. W trakcie studiów rozwiniesz również swoje kompetencje społeczne i komunikacyjne, które skutecznie wykorzystasz w późniejszej pracy. Pamiętaj: „Angielski to mus, niemiecki to twój plus”!

Filologia germańska na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu filologii germańskiej możesz pracować w:

  • turystyce i hotelarstwie,
  • biurach tłumaczeniowych,
  • urzędach państwowych,
  • krajowych i międzynarodowych instytucjach kultury,
  • redakcjach mediów wszystkich rodzajów,
  • wydawnictwach,
  • w sektorze usług,
  • instytucjach krajowych i międzynarodowych,
  • jako tłumacz (po zdaniu państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego).

Zasady kwalifikacji