Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

 

Studiowanie filologii rosyjskiej na UWM oznacza stały kontakt z nowoczesnym nauczaniem otwartym na poszerzanie i pogłębianie zainteresowań humanistycznych.

Gwarantujemy gruntowne praktyczne kształcenie językowe zarówno od podstaw, jak i na poziomie zaawansowanym. Swoją ofertą edukacyjną pragniemy zaspokoić potrzeby krajowego i regionalnego rynku pracy (bezpieczeństwo narodowe, współpraca transgraniczna, wsparcie dla samorządów, kontakty biznesowe i in.). Dostarczamy najświeższej wiedzy o kulturze i historii Rosji, realiach i stosunkach polityczno-społecznych studiowanego obszaru językowego. Stawiamy na kształcenie myślenia krytycznego i dążenie do samodzielności w poznawaniu świata. Interesująco prezentujemy rosyjską humanistykę, myśl filozoficzno-religijną oraz dokonania literackie i rolę Rosjan w dziejach Europy i świata.

Oferujemy jako jedyni w kraju możliwość wyboru unikalnej w swoim rodzaju tematyki zajęć (emigrantologia, kultura staroobrzędowców).

 

FILOLOGIA ROSYJSKA

Tryb studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

 

 

Wydział Humanistyczny

89 524 63 07

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty obowiązkowe

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny

Przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej):

  1. Geografia
  2. Historia
  3. Język łaciński i kultura antyczna
  4. Matematyka

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Język obcy nowożytny

2. Historia lub geografia lub matematyka lub język łaciński

3. Język polski

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty obowiązkowe

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny

Przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej):

  1. Geografia
  2. Historia
  3. Język łaciński i kultura antyczna
  4. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.