Wczytywanie strony...

Poznaj najświeższą wiedzę o kulturze i historii Rosji, realia i stosunki polityczno-społeczne studiowanego obszaru językowego. Kształcimy w zakresie myślenia krytycznego i dążenia do samodzielności w poznawaniu świata. Interesująco prezentujemy rosyjską humanistykę, myśl filozoficzno-religijną oraz dokonania literackie i rolę Rosjan w dziejach Europy i świata. Gwarantujemy gruntowne praktyczne kształcenie językowe zarówno od podstaw, jak i na poziomie zaawansowanym. Jako jedyni w kraju umożliwiamy wybór unikatowej tematyki zajęć: emigrantologia oraz kultura staroobrzędowców.

Zakres kształcenia na kierunku filologia rosyjska:

 • Turystyka i rosjoznawstwo
 • Biznes i współpraca transgraniczna

Filologia rosyjska na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu filologii rosyjskiej możesz pracować w:

 • instytucjach kultury,
 • jednostkach samorządu terytorialnego i firmach turystycznych,
 • placówkach i ośrodkach edukacyjnych.

 

FILOLOGIA ROSYJSKA

Tryb studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

 

 

Wydział Humanistyczny

89 524 63 07

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty obowiązkowe

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny

Przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej):

 1. Geografia
 2. Historia
 3. Język łaciński i kultura antyczna
 4. Matematyka

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Język obcy nowożytny

2. Historia lub geografia lub matematyka lub język łaciński

3. Język polski

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty obowiązkowe

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny

Przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej):

 1. Geografia
 2. Historia
 3. Język łaciński i kultura antyczna
 4. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.