PORTAL REKRUTACYJNY

Filologia rosyjska

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne

Poznaj najświeższą wiedzę o kulturze i historii Rosji, realia i stosunki polityczno-społeczne studiowanego obszaru językowego. Kształcimy w zakresie myślenia krytycznego i dążenia do samodzielności w poznawaniu świata. Interesująco prezentujemy rosyjską humanistykę, myśl filozoficzno-religijną oraz dokonania literackie i rolę Rosjan w dziejach Europy i świata. Gwarantujemy gruntowne praktyczne kształcenie językowe zarówno od podstaw, jak i na poziomie zaawansowanym. Jako jedyni w kraju umożliwiamy wybór unikatowej tematyki zajęć: emigrantologia oraz kultura staroobrzędowców.

Zakres kształcenia na kierunku filologia rosyjska:

  • Turystyka i rosjoznawstwo
  • Biznes i współpraca transgraniczna

Filologia rosyjska na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu filologii rosyjskiej możesz pracować w:

  • instytucjach kultury,
  • jednostkach samorządu terytorialnego i firmach turystycznych,
  • placówkach i ośrodkach edukacyjnych.

Zasady kwalifikacji