PORTAL REKRUTACYJNY

Geoinformatyka

7 semestrów
inżynierskie
0 testów
stacjonarne

To połączenie takich nauk jak geodezja, kartografia, informatyka, programowanie i grafika inżynierska. Nasza kadra przygotuje Cię do pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych za pomocą najnowocześniejszych sprzętów pomiarowych. Gwarantujemy stały rozwój i ogromny wpływ na codzienność ludzi, na przykład poprzez tworzenie nowych zestawów geoinformacji wykorzystywanych w budowaniu serwisów mapowych.

Zakres:

  • zdalne systemy pomiarowe

Geoinformatyka na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu geoinformatyki możesz pracować w:

  • instytucjach (jednostkach administracji samorządowej i rządowej),
  • w sektorach gospodarki związanych z pozyskaniem danych oraz zarządzaniem geoinformacją na potrzeby monitorowania stanu przestrzeni (geodezja i kartografia, informatyka, telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo).

Zasady kwalifikacji