Wczytywanie strony...

 

Rekrutacja na studia prowadzone na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w języku polskim rozpoczyna się 7 czerwca 2022 roku. Tego dnia kandydaci będą mogli rejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Zarejestrować się w systemie IRK będzie można do piątku 8 lipca. Tego dnia upłynie też termin składania dokumentów i dokonania opłaty rekrutacyjnej. Listę zakwalifikowanych na studia będzie można sprawdzić 14 lipca o godzinie 12:00.

 

Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK (www.irk.uwm.edu.pl) na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego oraz kierunku weterynaria)

od 25.04.2022 do 08.07.2022

do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK (www.irk.uwm.edu.pl) na studia prowadzone w języku polskim

od 07.06.2022 do 08.07.2022

do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej*

do 08.07.2022*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB,)

od 20.06.2022 do 08.07.2022

do godz. 15:00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

11.07.2022, godz. 9:00

6.

Ocena predyspozycji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

12-13.07.2022, godz. 9:00

7.

Ocena predyspozycji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

12-13.07.2022, godz. 9:00

8.

Ocena predyspozycji na kierunku logopedia

12-13.07.2022, godz. 9:00

9.

Ocena predyspozycji na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

12-13.07.2022, godz. 9:00

10.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

14.07.2022

godz. 12:00

11.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów**

do 20.07.2022

godz. 15:00**

12.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

22.07.2022

godz. 12:00

13.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru**

do 27.07.2022

godz. 15:00**

14.

Ogłoszenie wyników naboru

29.07.2022

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK (www.irk.uwm.edu.pl) na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku inżynieria środowiska oraz kierunku geodezja i kartografia)

od 25.04.2022 do 21.07.2022

do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK (www.irk.uwm.edu.pl) na studia prowadzone w języku polskim

od 07.06.2022 do 21.07.2022

do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej*

do 21.07.2022*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

od 20.06.2022 do 21.07.2022

do godz. 15:00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

22.07.2022, godz. 9:00

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą

22.07.2022, godz. 9:00

7.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

26.07.2022, godz. 12:00

8.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów**

od 02.08.2022

do godz. 15:00**

9.

Ogłoszenie wyników naboru studia

04.08.2022 

10.

Termin wniesienia opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych

do 05.09.2022

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

Lista kierunków, na których będzie prowadzony nabór:

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie >>
Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia >>
 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.