Wczytywanie strony...

 

Rekrutacja na studia uzupełniające (III tura) prowadzone na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim rozpoczyna się 20 września 2023 roku. Tego dnia kandydaci będą mogli rejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Zarejestrować się w systemie IRK będzie można do 25 września, godziny 15:00. Tego dnia upłynie też termin składania dokumentów i dokonania opłaty rekrutacyjnej. Listę zakwalifikowanych na studia będzie można sprawdzić 27 września o godzinie 10:00.

 

III tura rekrutacji

Harmonogram rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK (www.irk.uwm.edu.pl)

od 20.09.2023 do 25.09.2023

do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej*

do 25.09.2023*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

od 20.09.2023 do 25.09.2023

do godz. 15:00

4.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

26.09.2023, godz. 8:30

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

26.09.2023, godz. 8:30

6.

Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej

26.09.2023, godz. 10:30

7.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

27.09.2023, godz. 10:00

8.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów**

do 28.09.2023, godz. 15:00**

9.

Ogłoszenie wyników naboru

29.09.2023 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

II tura rekrutacji

Harmonogram rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK (www.irk.uwm.edu.pl) na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego, kierunku weterynaria, kierunku inżynieria środowiska – studia II stopnia, geodezja i kartografia – studia II stopnia, technologia żywności i żywienie człowieka – studia II stopnia)

od 19.08.2023 do 13.09.2023

do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK (www.irk.uwm.edu.pl) na studia prowadzone w języku polskim

od 05.09.2023 do 13.09.2023

do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej*

do 13.09.2023*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

od 05.09.2023 do 13.09.2023

do godz. 15:00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

14.09.2023, godz. 9:00

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

14.09.2023, godz. 9:00

7.

Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej

15.09.2023 r.

8.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

18.09.2023, godz. 12:00

9.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów**

do 26.09.2023, godz. 15:00**

10.

Ogłoszenie wyników naboru

27.09.2023 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

I tura rekrutacji

Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK (www.irk.uwm.edu.pl) na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego oraz kierunku weterynaria)

od 25.04.2023 do 11.07.2023

do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK (www.irk.uwm.edu.pl) na studia prowadzone w języku polskim

od 07.06.2023 do 11.07.2023

do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej*

do 11.07.2023*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB,)

od 26.06.2023 do 11.07.2023

do godz. 15:00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

12.07.2023, godz. 9:00

6.

Ocena predyspozycji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

13-14.07.2023

7.

Ocena predyspozycji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

13-14.07.2023

8.

Ocena predyspozycji na kierunku logopedia

13-14.07.2023

9.

Ocena predyspozycji na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

13-14.07.2023

10.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

17.07.2023

godz. 12:00

11.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów**

do 21.07.2023

godz. 15:00**

12.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

25.07.2023

godz. 12:00

13.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru**

do 28.07.2023

godz. 15:00**

14.

Ogłoszenie wyników naboru

01.08.2023

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK (www.irk.uwm.edu.pl) na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku inżynieria środowiska, kierunku geodezja i kartografia, technologia żywności i żywienie człowieka – studia II stopnia)

od 25.04.2023 do 21.07.2023

do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK (www.irk.uwm.edu.pl) na studia prowadzone w języku polskim

od 07.06.2023 do 21.07.2023

do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej*

do 21.07.2023*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

od 26.06.2023 do 21.07.2023

do godz. 15:00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

24.07.2023, godz. 9:00

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą

24.07.2023, godz. 9:00

7.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

26.07.2023, godz. 12:00

8.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów**

do 02.08.2023

do godz. 15:00**

9.

Ogłoszenie wyników naboru studia

04.08.2023 

10.

Termin wniesienia opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych

do 05.09.2023

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.