Wczytywanie strony...

 

Trwa rekrutacja dodatkowa. Zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów można do czwartku, 15 września, do godziny 15:00. Tego dnia upłynie też termin składania dokumentów i dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 

Harmonogram rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK (www.irk.uwm.edu.pl) na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego, kierunku weterynaria, kierunku inżynieria środowiska - studia II stopnia oraz geodezja i kartografia - studia II stopnia)

od 19.08.2022 do 15.09.2022

do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK (www.irk.uwm.edu.pl) na studia prowadzone w języku polskim

od 06.09.2022 do 15.09.2022

do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej*

do 15.09.2022*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

od 06.09.2022 do 15.09.2022

do godz. 15:00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

16.09.2022, godz. 9:00

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

16.09.2022, godz. 9:00

7.

Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej

16.09.2022

8.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

19.09.2022, godz. 12:00

9.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów**

do 26.09.2022

do godz. 15:00

10.

Ogłoszenie wyników naboru

27.09.2022

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

Lista kierunków, na których będzie prowadzony nabór zostanie zaktualizowana już niedługo:

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie >>
Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia >>
 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.