Wczytywanie strony...

  • #Kierunek lekarski

Zostań lekarzem! Zajęcia oparte są o nowoczesne formy dydaktyczne, takie jak nauczanie problemowe oraz zajęcia zintegrowane i wielodyscyplinarne. Na tym kierunku już od pierwszego roku stawiamy na praktykę także z udziałem pacjentów symulowanych i standaryzowanych, a zdobyta wiedza i posiadane umiejętności sprawdzane są m.in. podczas egzaminów OSCE (Objective Structured Clinical Examination). Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie naukowych podstaw medycyny, nauk morfologicznych, przedklinicznych, behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu, nauk klinicznych niezabiegowych i zabiegowych, ćwiczeń umiejętności praktycznych, integrowania różnych dziedzin medycyny, a także w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny. Po 6 latach nauki otrzymasz tytuł zawodowy lekarza.

Kierunek lekarski na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu kierunku lekarskiego możesz

  • pracować w publicznych i prywatnych placówkach medycznych,
  • specjalizować się w różnych dziedzinach medycyny,
  • ubiegać się o zatrudnienie jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych,
  • pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia.
 

Kierunek lekarski

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie, 12 semestrów

Zakres: kierunek lekarski; kierunek lekarski ( oferta w języku angielskim)

 

Wydział Lekarski

89 524 61 01

wl.uwm.edu.pl

 

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

 

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty:

 

Studia w języku polskim:

- przedmioty obowiązkowe

1. Biologia

2. Chemia

- przedmioty do wyboru ( należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)

1. Fizyka

2. Matematyka

 

Studia w języku angielskim:

- przedmioty obowiązkowe

1. Biologia

2. Język angielski

- przedmioty do wyboru ( należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)

1. Fizyka

2. Matematyka

3. Chemia

 

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

 

Studia w języku polskim:

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka lub matematyka

 

Studia w języku angielskim:

1. Biologia

2. Język angielski

3. Fizyka lub matematyka lub chemia

 

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Studia w języku polskim:

 

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty

- przedmioty obowiązkowe

1. Biologia

2. Chemia

- przedmioty do wyboru ( należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)

1. Fizyka

2. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: język polski i (matematyka lub biologia lub chemia lub wiedza o społeczeństwie lub historia).

Studia w języku angielskim:

 

Kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, obowiązują egzaminy wstępne przeprowadzane w języku angielskim (warunkiem przystąpienia do egzaminów jest posiadanie na świadectwie maturalnym lub jego ekwiwalencie ocen z 3 przedmiotów – chemii, biologii oraz matematyki lub fizyki). Egzamin obejmuje trzy przedmioty - chemię, biologię oraz fizykę. Do kwalifikacji uwzględniane będą dwa najlepsze wyniki egzaminów z wymienionych przedmiotów. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów wynik minimum 30%. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z wynikiem 100% - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. Uzyskana średnia z wyniku egzaminu oraz języka obcego jest wynikiem kwalifikującym kandydata.

Kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2016 roku złożyli z wynikiem pozytywnym (minimum 22 punkty - w starym systemie/minimum 495 punktów -  w nowym systemie) test egzaminacyjny MCAT (Medical College Admission Test) – kryterium kwalifikacji stanowi wynik punktowy egzaminu,

Kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2016 roku złożyli z wynikiem pozytywnym (minimum 50 punktów) test egzaminacyjny GAMSAT (The Graduate Medical School Admission Test) – kryterium kwalifikacji stanowi wynik punktowy egzaminu,

Kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2016 roku złożyli z wynikiem pozytywnym (minimum 2300 punktów) test egzaminacyjny UKCAT (UK Clinical Aptitude Test) – kryterium kwalifikacji stanowi wynik punktowy egzaminu,

Kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2016 roku złożyli z wynikiem pozytywnym (minimum 288 punktów) test egzaminacyjny NEET (National Eligibility Cum Entrance Test) – kryterium kwalifikacji stanowi wynik punktowy egzaminu.

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.