PORTAL REKRUTACYJNY

Kierunek lekarski

12 semestrów
jednolite magisterskie
0 testów
stacjonarne

Zostań lekarzem! Zajęcia oparte są o nowoczesne formy dydaktyczne, takie jak nauczanie problemowe oraz zajęcia zintegrowane i wielodyscyplinarne. Na tym kierunku już od pierwszego roku stawiamy na praktykę także z udziałem pacjentów symulowanych i standaryzowanych, a zdobyta wiedza i posiadane umiejętności sprawdzane są m.in. podczas egzaminów OSCE (Objective Structured Clinical Examination). Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie naukowych podstaw medycyny, nauk morfologicznych, przedklinicznych, behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu, nauk klinicznych niezabiegowych i zabiegowych, ćwiczeń umiejętności praktycznych, integrowania różnych dziedzin medycyny, a także w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny. Po 6 latach nauki otrzymasz tytuł zawodowy lekarza.

Kierunek lekarski na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu kierunku lekarskiego możesz

  • pracować w publicznych i prywatnych placówkach medycznych,
  • specjalizować się w różnych dziedzinach medycyny,
  • ubiegać się o zatrudnienie jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych,
  • pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia.

Zasady kwalifikacji