PORTAL REKRUTACYJNY

Lingwistyka w biznesie

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne

To kierunek interdyscyplinarny, który powstał dzięki współpracy Wydziału Humanistycznego z Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Łączy studia lingwistyczne i ekonomiczne. Kierunek zapewnia wysokie kompetencje językowe (angielski-niemiecki lub angielski-rosyjski) i doskonałą znajomość zagadnień z zakresu praktyki gospodarczej i współpracy międzynarodowej. Absolwentki i absolwenci to osoby biegle władające dwoma językami obcymi oraz mające wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i prowadzeniu handlu międzynarodowego z uwzględnieniem aspektów międzykulturowych.

Lingwistyka w biznesie na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu lingwistyki w biznesie możesz pracować w:

  • przedsiębiorstwach prowadzących handel międzynarodowy z uwzględnieniem aspektów międzykulturowych,
  • firmach prowadzących działalność na globalnym rynku produktów i usług,
  • instytucjach samorządowych,
  • administracji,
  • biurach podróży,
  • instytucjach kultury.

Zasady kwalifikacji