PORTAL REKRUTACYJNY

Mechanika i budowa maszyn

7 semestrów
inżynierskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Projektuj i wytwarzaj maszyny. Studia obejmują zagadnienia z zakresu mechaniki, technologii, organizacji produkcji, nowoczesnych metod i technik wytwarzania wspomaganego technikami komputerowymi. W czasie nauki zdobędziesz umiejętności, które pomogą Ci w rozwiązywaniu problemów inżynierskich z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz metod sterowania. Zyskasz również wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i robotyki, metrologii i systemów pomiarowych oraz programowania komputerowego.

Mechanika i budowa maszyn na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu mechaniki i budowy maszyn możesz pracować:

  • w zakładach przemysłu maszynowego,
  • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych,
  • jednostkach odbioru technicznego,
  • jako inżynier utrzymania ruchu maszyn,
  • jako ekspert eksploatacji pojazdów i maszyn,
  • jako projektant urządzeń technicznych, konstruktor, technolog i specjalista zarządzania produkcją.

Zasady kwalifikacji