Wczytywanie strony...

  • #Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Naucz się jak, kształcić umysły dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej, w przedszkolu i placówkach dla najmłodszych. Podczas pięcioletnich studiów dowiesz się, jak efektywnie budować poczucie własnej wartości i uczyć podstaw, które są niezbędne do dalszego rozwoju. Udoskonalisz swoje umiejętności związane z animacją czasu najmłodszych, a dzięki zaangażowaniu i empatii będziesz zaszczepiać w młodych ludziach ciekawość świata. Atutem studiów są liczne praktyki zawodowe, w ramach których studenci mają szansę poznać specyfikę pracy nauczyciela. Kierunek oferuje specjalistyczne i profesjonalne przygotowanie do pracy z dziećmi w różnych obszarach, m.in.: językowym (język ojczysty i język angielski), matematycznym, artystycznym, społeczno-przyrodniczym, ruchowym czy informatycznym.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej możesz pracować:

  • jako nauczyciel w klasach I-III w szkole podstawowej,
  • w przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych dla najmłodszych.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje wymagane od nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej), przedszkoli i placówek dla dzieci młodszych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2021 poz. 890 t.j.zm.).

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie, 10 semestrów

 

Wydział Nauk Społecznych

89 524 62 74

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Filozofia

3. Geografia

4. Historia

5. Język łaciński i kultura antyczna

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Język polski

8. Matematyka

9. Wiedza o społeczeństwie

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny

3. Biologia lub filozofia lub geografia lub historia lub język łaciński lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Filozofia

3. Geografia

4. Historia

5. Język łaciński i kultura antyczna

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Język polski

8. Matematyka

9. Wiedza o społeczeństwie

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.