Wczytywanie strony...

  • #Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studiowanie na kierunku rozwija kompetencje niezbędne  do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego, a także do pracy w innych formach wychowania przedszkolnego, w żłobkach, placówkach animacji kulturalnej. Ponadto studenci są przygotowani do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w zakresie zajęć artystycznych i do wspomagania rozwoju dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych, w tym do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu i w szkole oraz do rozwijania zdolności i twórczości dzieci. Studenci uczą się analizować, prognozować i racjonalnie oceniać złożone sytuacje edukacyjne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi pedagogicznych. 

Studia jednolite magisterskie – 10 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne
Zakres: bez zakresu

  • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie 

 

 

Wydział:

 

Nazwa:

Filia UWM w Ełku

Adres:

Ul. Kościuszki 23 , 19-300 Ełk

Numery telefonów
do kontaktów z kandydatami:

87 621 07 07 lub 89 524 59 98

E-mail
do kontaktów z kandydatami:

uwmelk@uwm.edu.pl

strona internetowa

http://uwm.edu.pl/wstis/

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.