PORTAL REKRUTACYJNY

Położnictwo

6 semestrów
licencjackie
0 lekcja
0 testów
stacjonarne

Naucz się zawodu, który pozwoli Ci pracować z kobietami w ciąży i w połogu oraz z ich rodzinami i noworodkami. Wiedza i praktyki pomogą Ci poznać problemy, które mogą pojawić się w ciąży, a także po jej zakończeniu. Nauczysz się między innymi jak zadbać o pacjentkę, monitorować ciążę fizjologiczną oraz płód za pomocą aparatury medycznej, a także przeprowadzić poród fizjologiczny. Dowiesz się, jak badać noworodki i monitorować przebieg okresu poporodowego, a także jak podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.

Położnictwo na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu położnictwa możesz pracować:

  • w szpitalach i klinikach: w sali porodowej,
  • w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka,
  • na sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej.

Zasady kwalifikacji