Wczytywanie strony...

  • #Praca socjalna

Przygotuj się do podejmowania działań związanych ze wsparciem, aktywizacją i integracją społeczną jednostek i grup, które są szczególnie narażone na wykluczenie. Nauka na kierunku praca socjalna I stopnia wpisuje się  w  europejskie standardy kształcenia i kształtowania wiedzy z zakresu pracy socjalnej, która budowana jest na podstawie kontekstu interdyscyplinarnego (pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, polityki społecznej. Uwzględnia nabywanie kompetencji niezbędnych do rozumienia i interpretacji procesów wsparcia rozwoju, pomocy, integracji jednostek i grup  wykluczanych lub narażonych na wykluczenie w zmieniających się warunkach. Umożliwia również zdobycie profesjonalnych umiejętności, niezbędnych do wykonywania specjalistycznych działań pomocowych w instytucjach pomocy społecznej.

Praca socjalna na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu pracy socjalnej możesz pracować w:

  • ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie,
  • placówkach sieci pomocy społecznej: domach pomocy społecznej, dziennych  dps, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach opiekuńczo-wychowawcze, ośrodkach wsparcia,
  • centrach usług społecznych,
  • specjalistycznych placówkach doradztwa socjalnego,
  • organizacjach pozarządowych,
  • innych placówkach prowadzących działania pomocowe, aktywizacyjne i integracyjne.

Absolwent pracy socjalnej jest przygotowany do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w placówkach administracji i instytucjach oraz organizacjach pomocy społecznej, może też pracować jako asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (Dz.U. z  2017 r.  poz. 1769, z późn. zm. oraz Dz. U. Nr 48, poz. 320, a także Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887)

 

PRACA SOCJALNA

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

 

Wydział Nauk Społecznych

89 524 62 97

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

 

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Filozofia

3. Geografia

4. Historia

5. Język łaciński i kultura antyczna

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Język polski

8. Matematyka

9. Wiedza o społeczeństwie

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny

3. Biologia lub filozofia lub geografia lub historia lub język łaciński lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Filozofia

3. Geografia

4. Historia

5. Język łaciński i kultura antyczna

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Język polski

8. Matematyka

9. Wiedza o społeczeństwie

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.