Wczytywanie strony...

 • #Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

Kierunek studiów produkcja muzyczna i realizacja dźwięku przygotowuje absolwentów do aktywności zawodowej w szeroko rozumianym sektorze kreatywnym, do którego zaliczane są muzyka, świat mediów czy audiowizualia. Przemysł kreatywny należy obecnie do najszybciej rozwijających się sektorów w Europie. Przed absolwentami produkcji muzycznej i realizacji dźwięku otworzy się więc wiele możliwości rozwoju kariery. Będą mogli pochwalić się też szeregiem kompetencji przydatnych w pracy zawodowej. To między innymi:

 • wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne umożliwiające świadome operowanie środkami technicznymi przy realizacji dźwięku w projektach artystycznych,
 • umiejętność realizacji nagrań w warunkach studyjnych oraz koncertowych,
 • realizacja nagłośnienia koncertów muzyki rozrywkowej i imprez,
 • umiejętność konfiguracji i obsługi sprzętu elektroakustycznego,
 • umiejętność obsługi programów i urządzeń do zapisu i edycji dźwięku (DAW),
 • umiejętność realizacji dzieł audiowizualnych podczas kreacji multimedialnej,
 • wiedza i umiejętności z kompozycji, aranżacji,
 • wiedza i umiejętności z obszaru komunikacji społecznej, organizacji imprez,
 • umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu,
 • znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2.

Kompetencje te zagwarantują swobodne poruszanie się na rynku pracy w poniższych obszarach i rolach:

 • samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym (produkcja treści muzycznych i dźwiękowych dla radia / telewizji / Internetu),
 • samodzielna działalność na rynku muzycznym (kreacja projektów artystycznych/ studyjna realizacja nagrań / realizacja dźwiękowa koncertów / produkcja muzyczna),
 • sektor kreatywny / produkcja treści muzycznych i dźwięku w obszarze multimediów oraz usług internetowych (udźwiękowianie obrazu / produkcja podcastów i innych treści internetowych / muzyka i dźwięk do gier / muzyka towarzysząca, itp.).
 

Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku

Tryb studiów: stacjonarne

Forma studiów: licencjackie, 6 semestrów

 

 

Wydział Sztuki

89 524 52 25

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

Nowa matura

 1. Ocena predyspozycji kandydata – test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii.
 2. Konkurs (ranking) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej):
  1. Chemia
  2. Fizyka i astronomia
  3. Geografia
  4. Informatyka
  5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)
  6. Matematyka

Stara matura

 1. Ocena predyspozycji kandydata – test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii.
 2. Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji. Uwzględniane przedmioty:
  1. Język obcy nowożytny
  2. Matematyka lub fizyka
  3. Geografia lub chemia

Olimpiady

Osoby korzystające z ww. uprawnień zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.

Matura międzynarodowa, europejska

Osoby korzystające z ww. uprawnień zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.

Matura zagraniczna

 1. Ocena predyspozycji kandydata – test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii.
 2. Konkurs (ranking) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej):
  1. Chemia
  2. Fizyka
  3. Geografia
  4. Informatyka
  5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)
  6. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: matematyka lub fizyka i geografia lub chemia oraz do oceny predyspozycji kandydata.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.