Wczytywanie strony...

Poznaj warsztat pracy psychologa, a kompetencje ułatwiające pracę z ludźmi rozwijaj na zajęciach treningowych, warsztatowych oraz podczas praktyk. W ramach studiów jest ich aż 960 godzin! Zgłębiaj specyfikę pomocy innym, ucz się prowadzenia diagnozy psychologicznej i różnych form interwencji terapeutycznych. Program pięcioletnich studiów jest tworzony zgodnie z wymaganiami systemu EuroPsy, co umożliwia przygotowanie do zawodu na najwyższym europejskim poziomie oraz ubieganie się o prestiżowy, międzynarodowy certyfikat świadczący o wysokich kompetencjach profesjonalnych.

Zakresy kształcenia na kierunku psychologia na UWM:

 • Psychologia kliniczna i zdrowia
 • Psychologia wychowawcza i szkolna.

Psychologia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu psychologii z zakresu psychologia kliniczna i zdrowia, możesz pracować jako zawodowy psycholog w:

 • służbie zdrowia,
 • szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych,
 • poradniach zdrowia psychicznego,
 • firmach ubezpieczeniowych jako konsultant,
 • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy orzecznictwie o utracie zdrowia i przydatności do pracy zawodowej.

Po ukończeniu psychologii z zakresu psychologia wychowawcza i szkolna, możesz wykonywać zawód nauczyciela psychologa w:

 • żłobkach, przedszkolach, szkołach,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • placówkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych,
 • poradniach rodzinnych.

Po ukończeniu psychologii z zakresu psychologia wychowawcza i szkolna, możesz wykonywać zawód nauczyciela psychologa w:

 • żłobkach, przedszkolach, szkołach,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • placówkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych,
 • poradniach rodzinnych.

Absolwent po ukończeniu zakresu psychologia wychowawcza i szkolna uzyskuje kwalifikacje nauczyciela psychologa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450, z późn. zm.)

 

 

PSYCHOLOGIA

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: jednolite magisterskie, 10 semestrów

Zakres: psychologia kliniczna i zdrowia; psychologia wychowawcza i szkolna

 

Wydział Nauk Społecznych

89 524 62 39

 

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Historia

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Język polski

6. Matematyka

7. Wiedza o społeczeństwie

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Biologia lub chemia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Historia

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Język polski

6. Matematyka

7. Wiedza o społeczeństwie

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: język polski i (matematyka lub biologia lub chemia lub wiedza o społeczeństwie lub historia).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.