Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

Zapraszamy na studia z psychologii

Wydział Nauk Społecznych prowadzi kierunek Psychologia na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich. Studia mają profil praktyczny, gdyż w procesie kształcenia położono nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych. Program studiów jest tworzony zgodnie z wymaganiami systemu EuroPsy, co umożliwia przygotowanie do zawodu na najwyższym europejskim poziomie oraz ubieganie się o prestiżowy, międzynarodowy certyfikat świadczący o wysokich kompetencjach profesjonalnych. Studenci od pierwszych lat studiów poznają warsztat pracy psychologa, rozwijają kompetencje ułatwiające pracę z ludźmi, na zajęciach treningowych i warsztatowych zgłębiają specyfikę kontaktu w relacji pomagania, uczą się prowadzenia diagnozy psychologicznej i różnych form interwencji terapeutycznych.

Kandydaci będą mogli kształcić się w jednym z dwóch zakresów:

  • Psychologii klinicznej i zdrowia
  • Psychologii wychowawczej i szkolnej

Osoby zainteresowane problematyką zdrowia psychicznego, które w przyszłości chciałyby pomagać ludziom w rozwiązywaniu kryzysów życiowych, mogą wybrać Psychologią kliniczną i zdrowia. Studenci, którzy planują pracę z dziećmi, mogą zdecydować się na Psychologię wychowawczą i szkolną. Studenci, którzy wybiorą ten drugi zakres kształcenia, będą mieli niepowtarzalną szansę na bezpłatne uzyskanie uprawnień nauczycielskich już w trakcie studiów! Podczas kształcenia zakresowego studenci odbędą praktyki śródroczne zorientowane na interwencję psychologiczną. Program studiów charakteryzuje się innowacyjnością oraz dużym naciskiem na kształcenie praktyczne – w ramach studiów zapewniamy studentom aż 960 godzin zróżnicowanej praktyki.

Jednolite studia magisterskie to dobry wybór dla kandydatów którzy chcą uzyskać pełne przygotowanie niezbędne do wykonywania zawodu psychologa. Absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach, prywatnych klinikach i gabinetach,  a także w placówkach edukacyjnych, naukowych, organizacjach pozarządowych i fundacjach zajmujących się pomocą społeczną.

 

 

PSYCHOLOGIA

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: jednolite magisterskie, 10 semestrów

Zakres: psychologia kliniczna i zdrowia; psychologia wychowawcza i szkolna

 

Wydział Nauk Społecznych

89 524 62 39

 

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Historia

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Język polski

6. Matematyka

7. Wiedza o społeczeństwie

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Biologia lub chemia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Historia

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Język polski

6. Matematyka

7. Wiedza o społeczeństwie

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: język polski i (matematyka lub biologia lub chemia lub wiedza o społeczeństwie lub historia).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.