PORTAL REKRUTACYJNY

Psychologia

10 semestrów
jednolite magisterskie
0 testów
stacjonarne

Poznaj warsztat pracy psychologa, a kompetencje ułatwiające pracę z ludźmi rozwijaj na zajęciach treningowych, warsztatowych oraz podczas praktyk. W ramach studiów jest ich aż 960 godzin! Zgłębiaj specyfikę pomocy innym, ucz się prowadzenia diagnozy psychologicznej i różnych form interwencji terapeutycznych. Program pięcioletnich studiów jest tworzony zgodnie z wymaganiami systemu EuroPsy, co umożliwia przygotowanie do zawodu na najwyższym europejskim poziomie oraz ubieganie się o prestiżowy, międzynarodowy certyfikat świadczący o wysokich kompetencjach profesjonalnych.

Zakresy kształcenia na kierunku psychologia na UWM:

 • Psychologia kliniczna i zdrowia
 • Psychologia wychowawcza i szkolna.

Psychologia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu psychologii z zakresu psychologia kliniczna i zdrowia, możesz pracować jako zawodowy psycholog w:

 • służbie zdrowia,
 • szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych,
 • poradniach zdrowia psychicznego,
 • firmach ubezpieczeniowych jako konsultant,
 • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy orzecznictwie o utracie zdrowia i przydatności do pracy zawodowej.

Po ukończeniu psychologii z zakresu psychologia wychowawcza i szkolna, możesz wykonywać zawód nauczyciela psychologa w:

 • żłobkach, przedszkolach, szkołach,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • placówkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych,
 • poradniach rodzinnych.

Absolwent po ukończeniu zakresu psychologia wychowawcza i szkolna uzyskuje kwalifikacje nauczyciela psychologa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450, z późn. zm.)

Zasady kwalifikacji