Wczytywanie strony...

Rekrutacja krok po kroku -  II Tura  

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie

oraz stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia

 1. Zarejestruj się w systemie IRK do 15 września 2021 r. do godziny 15.00 
 2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia:
  1. pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: nowa matura, stara matura, matura zagraniczna, matura EB lub IB, czy zaświadczenie laureata olimpiady
  2. drugiego stopnia: dyplom inżyniera, dyplom licencjata, dyplom magistra, dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą.
 3. Wgraj skan dokumentu na podstawie, którego będziemy kwalifikować Cię na studia, na swoje konto do systemu IRK:
  1. pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: stara matura, matura zagraniczna, matura EB lub IB, czy zaświadczenie laureata olimpiady. Kandydaci ze świadectwem „NOWEJ MATURY” nie muszą wgrywać skanu dokumentu. Wyniki „NOWEJ MATURY”  zostaną pobrane z Krajowego Rejestru Matur (KReM)
  2. drugiego stopnia: zaświadczenie o ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia wystawione przez macierzysty dziekanat: pobierz zaświadczenie >>
 4. Wybierz i zapisz się  w systemie IRK na kierunek studiów z II Tury.
 5. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat). Więcej informacji o opłacie rekrutacyjnej znajdziesz na tej stronie >>
 6. Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym
 7. Sprawdź wyniki KWALIFIKACJI NA STUDIA 17 września 2021 r. o godzinie 12.00 

STUDIA STACJONARNE:

Jeśli na Twoim koncie w dniu 17.09.2021 r. o godz. 12.00 w systemie IRK wyświetlił się komunikat ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA – dostarcz do 23.09.2021 r. do godz. 15.00 do Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty.

Ze względu na panującą sytuację, zalecamy przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem, na adres:

Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b;

10-719 Olsztyn

na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Podanie na studia zamieszczone jest na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, w linku Dokumenty i dalsze kroki
 • 1 fotografię zgodną z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego, opisaną Imieniem i Nazwiskiem oraz nr ID z IRK
 • xero świadectwa dojrzałości (nowa matura, stara matura, IB, EB) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Notariusza lub pracownika Punktu Obsługi Kandydata (gdy rekrutujesz się na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie)
 • oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (gdy rekrutujesz się na studia drugiego stopnia)
 • popię (xero) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem - poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM* (gdy rekrutujesz się na studia drugiego stopnia)

*Osoby, które do momentu potwierdzenia zamiaru studiowania nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów wyższych powinny złożyć oświadczenie o dostarczeniu tego dokumentu do Dziekanatu do 30 września 2021 r. Oświadczenie znajdziesz na tej stronie >>

Pamiętaj! liczy się data wpływu na UWM dokumentów, a nie data wysłania.

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

Jeśli na Twoim koncie w dniu 17.09.2021 r. o godz. 12.00 w systemie IRK wyświetlił się komunikat ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA - wyślemy do Ciebie dokumenty potwierdzające wpisanie na listę studentów.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów niestacjonarnych odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie Wydziału/Szkoły w terminie do 2 października 2021 roku:

 • podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Podanie na studia zamieszczone jest na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, w linku Dokumenty i dalsze kroki
 • 1 fotografię zgodną z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego, opisaną Imieniem i Nazwiskiem oraz nr ID z IRK 
 • xero świadectwa dojrzałości (nowa matura, stara matura, IB, EB) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Notariusza lub pracownika Dziekanatu (gdy rekrutujesz się na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie)
 • podpisaną umowę za usługi edukacyjne – 2 egzemplarze
 • podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych
 • dowód wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów
 • oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (gdy rekrutujesz się na studia drugiego stopnia)
 • kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem - poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu (gdy rekrutujesz się na studia drugiego stopnia)

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym. 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.