Wczytywanie strony...

 

Rekrutacja krok po kroku - rekrutacja dodatkowa

studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 

 1. Zarejestruj się w systemie IRK - do 15 września 2022 r. (godz. 15:00).
 2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia: nowa matura, stara matura, matura zagraniczna, matura EB lub IB, czy zaświadczenie laureata olimpiady.
 3. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat). Więcej informacji o opłacie rekrutacyjnej znajdziesz na tej stronie >>
 5. Wgraj skan starej matury (świadectwo dojrzałości wydane przed 2005 r.) lub matury IB, matury EB, czy zaświadczenia laureata olimpiady na swoje konto do systemu IRK. Kandydaci ze świadectwem nowej matury do dnia kwalifikacji na studia nie muszą załączać skanu dokumentu. Wyniki nowej matury zostaną pobrane z Krajowego Rejestru Matur.
 6. Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym.
 7. Sprawdź wyniki KWALIFIKACJI NA STUDIA, które pojawią się 19 września 2022 r. o godzinie 12:00.
 8. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA, dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata lub wyślij wymagane dokumenty. Na złożenie dokumentów masz czas do 26 września 2022r., godziny 15:00.

Punkt Obsługi Kandydata, w którym złożysz dokumenty (lub wyślesz):

Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b;

10-719 Olsztyn

na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Podanie na studia zamieszczone jest na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, w linku Dokumenty i dalsze kroki
 • 1 fotografię zgodną z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego, opisaną Imieniem i Nazwiskiem oraz nr ID z IRK
 • xero świadectwa dojrzałości (nowa matura, stara matura, IB, EB) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Notariusza lub pracownika Punktu Obsługi Kandydata 

Pamiętaj! liczy się data wpływu na UWM dokumentów, a nie data wysłania.

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym. 

 

 

Rekrutacja krok po kroku - rekrutacja dodatkowa

studia drugiego stopnia

 

 1. Zarejestruj się w systemie IRK - do 15 września 2022 r. (godz. 15:00)
 2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia: dyplom inżyniera, dyplom licencjata, dyplom magistra, dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą.
 3. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat). Więcej informacji o opłacie rekrutacyjnej znajdziesz na tej stronie >>
 5. Do 15 września 2022 r. dostarcz do Punktu Obsług Kandydata (mieści się w Bibliotece UWM) lub zamieść skan na swoim koncie w systemie IRK, zaświadczenie o ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia wystawione przez macierzysty dziekanat. Wzór zaświadczenia znajdziesz na tej stronie >> 
 6. Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym
 7. Sprawdź wyniki KWALIFIKACJI NA STUDIA II stopnia 19 września 2022 r. o godzinie 12:00.
 8. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA, dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata lub wyślij wymagane dokumenty. Na dostarczenie dokumentów masz czas do 26 września 2022 r., do godziny 15:00.

Punkt Obsługi Kandydata, w którym złożysz dokumenty (lub wyślesz):

Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b;

10-719 Olsztyn

na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest podanie na studia
 • kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)*
 • oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie nie został już złożony)
 • 1 fotografię wymiarach 35 x 45m, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID z systemu IRK

Osoby, które do momentu potwierdzenia zamiaru studiowania nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów wyższych powinny złożyć oświadczenie o dostarczeniu tego dokumentu do Dziekanatu do 15 października 2022 r.

Pamiętaj! liczy się data wpływu na UWM dokumentów, a nie data wysłania.

 

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym. 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.