PORTAL REKRUTACYJNY

Teologia

10/12 semestrów
jednolite magisterskie
0 testów
stacjonarne

Zrozum lepiej tradycję i myśl chrześcijańską oraz dowiedz się, jak w duchu Ewangelii pomagać innym w rozwiązywaniu życiowych problemów. Naucz się, w jaki sposób troszczyć się o chrześcijańskie dziedzictwo naszego regionu, kraju i Europy. Poznaj ludzi, którzy cenią te same wartości, rozwijaj swoją kreatywność i zdolność współpracy z innymi.

Zakresy:

  • nauczanie religii
  • formacja kapłańska
  • muzyka sakralna

Teologia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu teologii możesz:

  • pracować jako nauczyciel etyki i religii,
  • zostać księdzem lub świeckim teologiem,
  • pracować w instytucjach kościelnych.

Zasady kwalifikacji