PORTAL REKRUTACYJNY

Weterynaria

11 semestrów
jednolite magisterskie
0 testów
stacjonarne

Studiując weterynarię, nauczysz się, jak leczyć małe i duże zwierzęta. Dzięki praktyce zdobędziesz wiedzę o wykonywaniu podstawowych zabiegów chirurgicznych u poszczególnych gatunków zwierząt, a także uzyskasz wiedzę i umiejętności rozpoznawania, leczenia i zwalczania chorób zwierzęcych. W trakcie nauki będziesz uczestniczyć w wykładach, seminariach, kuratoriach klinicznych, ćwiczeniach (audytoryjnych, laboratoryjnych, klinicznych, sekcyjnych i terenowych) oraz w praktykach hodowlanych, klinicznych i sanitarnych. Program na kierunku weterynaria obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty kierunkowe, staże kliniczne i praktyki. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu podstawowych nauk biologicznych i medycznych.

Zakresy:

  • weterynaria
  • weterynaria w języku angielskim

Weterynaria na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu weterynarii możesz pracować w:

  • prywatnej praktyce weterynaryjnej,
  • państwowej służbie weterynaryjnej,
  • prywatnych laboratoriach diagnostycznych,
  • zakładach produkcji zwierzęcej, produkcji pasz i dodatków paszowych,
  • przemyśle farmaceutycznym,
  • instytucjach naukowo-badawczych i naukowo dydaktycznych.

Zasady kwalifikacji

Dodatkowych 50 punktów, przyznawanych kandydatom na kierunek weterynaria (z tokiem nauczania w języku polskim), którzy legitymują się świadectwem/dyplomem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii.