Wczytywanie strony...

  • #Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji to innowacyjny program, pozwalający uzyskać absolwentom wiedzę, umiejętności i kompetencje z dwóch zakresów: nauk technicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Absolwent tych studiów będzie przygotowany do pracy menedżerskiej w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących najnowsze technologie, w tym do zarządzania produkcją, logistyką czy kierowania projektami nowych linii produktowych. W efekcie podpisanej umowy z Michelin istnieje możliwość realizacji toku studiów w formie dualnej, która pozwala na realizację części studiów i praktyk w firmie Michelin w Olsztynie, z atrakcyjnym wsparciem stypendialnym oraz gwarancją zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Szczegółowe informacje o studiach: www.uwm.edu.pl/wne

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, inżynierskie, 7 semestrów

Zakres: zarządzanie innowacjami

 

Wydział Nauk Ekonomicznych

89 523 44 46

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Chemia

2. Fizyka

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Matematyka

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Fizyka lub chemia

2. Geografia lub matematyka lub informatyka

3. Język obcy nowożytny

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Chemia

2. Fizyka

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: matematyka i fizyka.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.