PORTAL REKRUTACYJNY

Zarządzanie i inżynieria produkcji

7 semestrów
inżynierskie
0 lekcja
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Studia na tym kierunku charakteryzują się innowacyjnym program nauczania, pozwalającym rozwijać umiejętności i kompetencje z zakresu nauk technicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Podczas studiów zdobędziesz również wiedzę o zarządzaniu czasem, pieniędzmi, marketingiem czy logistyką. Studia prowadzone są dualnie, co oznacza, że część edukacji odbywa się w siedzibie firmy Michelin w Olsztynie, a student otrzymuje wsparcie stypendialne i gwarancję zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Zakres:

  • zarządzanie innowacjami

Zarządzanie i inżynieria produkcji na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu zarządzania i inżynierii produkcji możesz pracować w:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących najnowsze technologie, w tym do zarządzania produkcją, logistyką czy kierowania projektami nowych linii produktowych,
  • przedsiębiorstwach wykorzystujących inżynierię produkcji,
  • jednostkach, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna, a także informatyczna.

Studia dualne z Michelin

Studia dualne łączą wiedzę zdobytą na studiach z praktycznym przygotowaniem do zawodu. Studenci, podczas studiów dualnych, mogą zdobyć praktyczne umiejętności i poznać najnowsze technologie wykorzystywane w produkcji. Firma Michelin zorganizuje i przeprowadzi praktyki studenckie (zawodowe) wraz z zajęciami dydaktycznymi, w tym również zajęciami kształcenia zawodowego, za które student otrzyma wynagrodzenie.

Zasady kwalifikacji