PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 3 000 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 250
ECTS: 61
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zajęcia będą odbywały się w formie hybrydowej (wykłady i ćwiczenia online, zajęcia terenowe w formie stacjonarnej w siedzibie Organizatora studiów).

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Obecność, na co najmniej 2/3 realizowanych godzin, w odrębnie każdego przedmiotu, uzyskanie w określonych terminach wszystkich zaliczeń (w tym wykonanych projektów) z przedmiotów objętych planem studiów, dokonanie w określonych terminach pełnej odpłatności za studia oraz świadectwo.

Dodatkowe informacje

Rozpoczęcie zajęć po zebraniu grupy. Minimalna liczba słuchaczy do inauguracji danej edycji studiów to 20 osób. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz studiów podyplomowych.

Kierownik

dr hab. inż. Stanisław Bielski

Sekretarz

dr inż. Bożena Bogucka
Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Oczapowskiego 8, pok. 101, 10-719 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!