PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Rolnictwo ekologiczne

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 3 800 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 247
ECTS: 30,2
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia trwają 2 semestry, zjazdy odbywają się tylko w soboty i niedziela, co około 2-3 tygodnie. Łącznie odbywa się 12 zjazdów  (247 godzin). Zajęcia realizowane są w soboty do wieczora, a w niedziele do godziny 14:00/15:00.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

  • obecność na co najmniej 2/3 realizowanych godzin, odrębnie z każdego przedmiotu;
  • uzyskanie w określonych terminach wszystkich zaliczeń (w tym wykonanych projektów) z przedmiotów objętych planem studiów;
  • dokonanie w określonych terminach pełnej odpłatności za studia;

Dodatkowe informacje

Studia podyplomowe są uruchamiane w przypadku zebrania pełnej grupy słuchaczy

Kierownik

dr hab. inż. Arkadiusz Stępień

Sekretarz

dr inż. Kinga Treder
Katedra Agroekosystemów Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Pl. Łódzki 3 p. 228, 10-718 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!