PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauk Społecznych

Socjoterapia

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 3 semestry
Wysokość czesnego: 6 600 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 445
ECTS: 37
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zajęcia będą realizowane niestacjonarnie, w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w formie sobotnio-niedzielnych zjazdów. Częstotliwość zjazdów: średnio co 2 tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Obecność i aktywność na zajęciach, zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów dydaktycznych i zaliczenie praktyki, obrona pracy końcowej napisanej w ramach praktyki socjoterapeutycznej.

Dodatkowe informacje

Proponowane studia mogą też zostać potraktowane jako forma doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych w takich zawodach jak: pedagog szkolny, wychowawca, nauczyciel, instruktor, kurator, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta, katecheta, pracownik placówki interwencyjnej, dyrektor placówek i instytucji opiekuńczych, oświatowych i resocjalizacyjnych. 

Kierownik studiów

Dr Joanna Frankowiak

Sekretarz

Magdalena Jaworowska-Walczak
Wydział Nauk Społecznych ul. Dybowskiego 13, 10-723 Olsztyn, pok. B1.33
image
image
image

Zapisz się na studia!