PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 3 600 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 264
ECTS: 60
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych programem, 90% uczestnictwa w zajęciach objętych programem. Zasady ustalania końcowej oceny ukończenia studiów: na podstawie średniej ocen z przedmiotów kończących egzaminem (pisemnym, ustnym) lub zaliczeniem przewidzianych w programie studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje

Kierownik

dr inż. Beata Płoszaj - Witkowska

Sekretarz

mgr Ewa Warcaba
Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Prawocheńskiego 17, 10-727 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!