PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauk Ekonomicznych

Zarządzanie logistyką

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 2 290 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 178
ECTS: 30
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy będą realizowane w systemie niestacjonarnym, w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest około 16 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 
  • uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów,
  • zdanie egzaminu końcowego.

Kierownik nadzorujący

dr Marek Siemiński

Kierownik merytoryczny

dr Grzegorz Szczubełek

Sekretarz

mgr Magdalena Janczyło
Wydział Nauk Ekonomicznych ul. Oczapowskiego 4, pok. 09, 10-719 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!