PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauki o Żywności

Zarządzanie produkcją w przemyśle mleczarskim

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 4 400 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 210
ECTS: 30
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (10 zjazdów, sobota i niedziela), hybrydowo (84 godzin zdalnych i 126 godzin stacjonarnych). Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 21 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co cztery tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych będzie zaliczenie na ocenę lub zaliczenie bez oceny przedmiotów ujętych w planie studiów. Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie produkcją w przemyśle mleczarskim” po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej, obliczanej jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów. Formy zaliczenia będą realizowane zgodnie z wykazem zawartym w Planie studiów podyplomowych opisem w punkcie 8. niniejszej charakterystyki ogólnej studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje

Zajęcia zdalne odbywają się przy użyciu komunikatora Skype oraz Moodle. Absolwenci uzyskują dodatkowe certyfikaty związane z realizacją niektórych przedmiotów nauczania.

Kierownik studiów

dr inż. Waldemar Dzwolak

Sekretarz

dr inż. Adriana Łobacz
Wydział Nauki o Żywności ul. M. Oczapowskiego 7 pok.103, Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!