PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauk Ekonomicznych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 4 000 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 200
ECTS: 30
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 20 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio: raz, dwa razy w miesiącu.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Pozytywne zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów oraz napisanie pracy końcowej.

Kierownik nadzorujący

dr Marek Siemiński

Kierownik merytoryczny

dr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska

Sekretarz

mgr Magdalena Janczyło
Wydział Nauk Ekonomicznych ul. Oczapowskiego 4, pok. 09, 10-719 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!