PORTAL REKRUTACYJNY

Administracja

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Administracja to nie tylko praca z dokumentami, ale też usprawnianie działań instytucji, samorządów, a nawet przedsiębiorstw. To również stały kontakt z petentami i urzędnikami. Podejmując naukę na tym kierunku, otrzymasz doskonałe przygotowanie z zakresu funkcjonowania instytucji, obiegu dokumentów, komunikacji, a także skutecznego prowadzenia projektów. Wyróżnikiem kierunku jest program studiów, który został dostosowany do potrzeb rynku, a także doświadczona kadra i ścisła współpraca z pracodawcami.

Administracja na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu administracji możesz pracować w:

  • urzędach państwowych, samorządowych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • prywatnych firmach i przedsiębiorstwach, w których realizowane są zadania publiczne.

Zasady kwalifikacji