Wczytywanie strony...

  • #Architektura krajobrazu

Student zdobywa wiedzę i umiejętności do planowania, projektowania oraz realizacji obiektów architektury krajobrazu. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do wykonywania prac inwentaryzacyjnych, ocen szaty roślinnej oraz projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu.

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, inżynierskie, 7 semestrów

 

 

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

89 523 33 16

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

 

  1. Ocena predyspozycji plastycznych kandydata – ocena 5 prac plastycznych.
  2. Konkurs ( ranking ) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Język polski

6. Matematyka

- stara matura

  1. Ocena predyspozycji plastycznych kandydata – ocena 5 prac plastycznych.
  2. Konkurs ( ranking ) średniej ocen uzyskanych na świadectwie, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.

Uwzględniane przedmioty:

1. Biologia lub chemia

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny

- olimpiady

Osoby korzystające z ww. uprawnień zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji na kierunku architektura krajobrazu.

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji na kierunku architektura krajobrazu.

- matura zagraniczna

  1. Ocena predyspozycji plastycznych kandydata – ocena 5 prac plastycznych.
  2. Konkurs ( ranking ) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości  (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej), przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Język polski

6. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji dwuczęściowej ocenę predyspozycji plastycznych kandydata – ocena 5 prac plastycznych oraz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: biologia i (chemia lub matematyka).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.