Wczytywanie strony...

  • #Architektura krajobrazu

To kierunek, na którym zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności związane z planowaniem i projektowaniem przestrzeni oraz krajobrazu. Nauczysz się prowadzić prace inwentaryzacyjne, oceniać szatę roślinną i projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu – łącznie z obiektami zabytkowymi. Dzięki wiedzy i umiejętnościom z dyscyplin przyrodniczych, technicznych, rolniczych i sztuk pięknych będziesz doskonale przygotowany/a do tworzenia funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni. Udział ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych oraz terenowych wynosi około 60% godzin programu studiów. Około 30% treści kształcenia to przedmioty do wyboru.

Architektura krajobrazu drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu architektury krajobrazu drugiego stopnia możesz:

  • prowadzić lub zarządzać jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu,

  • budować i pielęgnować obiekty architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia,

  • kierować i nadzorować roboty realizacyjne i pielęgnacyjne,

  • pracować w administracji, firmach związanych z planowaniem przestrzennym, zarządach parków narodowych i krajobrazowych czy też w różnego rodzaju ośrodkach naukowo-badawczych.

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, inżynierskie, 7 semestrów

 

 

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

89 523 33 16

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

nowa matura

 

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Język polski

6. Matematyka

 

stara matura

 

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej):

1. Biologia lub chemia

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny

olimpiady

matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Język polski

6. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: biologia i (chemia lub matematyka).

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.