PORTAL REKRUTACYJNY

Architektura krajobrazu

7 semestrów
inżynierskie
0 testów
stacjonarne

To kierunek, na którym zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności związane z planowaniem i projektowaniem przestrzeni oraz krajobrazu. Nauczysz się prowadzić prace inwentaryzacyjne, oceniać szatę roślinną i projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu – łącznie z obiektami zabytkowymi. Dzięki wiedzy i umiejętnościom z dyscyplin przyrodniczych, technicznych, rolniczych i sztuk pięknych będziesz doskonale przygotowany/a do tworzenia funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni. Udział ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych oraz terenowych wynosi około 60% godzin programu studiów. Około 30% treści kształcenia to przedmioty do wyboru.

Architektura krajobrazu drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu architektury krajobrazu drugiego stopnia możesz:

  • prowadzić lub zarządzać jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu,
  • budować i pielęgnować obiekty architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia,
  • kierować i nadzorować roboty realizacyjne i pielęgnacyjne,
  • pracować w administracji, firmach związanych z planowaniem przestrzennym, zarządach parków narodowych i krajobrazowych czy też w różnego rodzaju ośrodkach naukowo-badawczych.

Zasady kwalifikacji