Wczytywanie strony...

  • #Bezpieczeństwo narodowe

Studiując na kierunku bezpieczeństwo narodowe, zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk społecznych, a także analizowania i stosowania zasad prawnych, procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej i lokalnej. Poznasz instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa na poziomie krajowym oraz międzynarodowym (w tym służby i siły specjalne), zjawisko terroryzmu, konflikty zbrojne, polityczne, gospodarcze, etniczne, narodowe, religijne oraz partyjne, historię wojen i konfliktów, geopolitykę, zasady funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego, zadania oraz strukturę SZ RP. Praktykę zawodową zdobędziesz w instytucjach systemu bezpieczeństwa, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach społecznych i gospodarczych związanych z bezpieczeństwem.

Bezpieczeństwo narodowe na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu bezpieczeństwa narodowego możesz pracować:

  • gminnych, powiatowych i wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego,
  • służbach mundurowych i służbach państwowych związanych z bezpieczeństwem,
  • komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach oraz firmach,
  • jednostkach oraz instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz edukacji na rzecz przysposobienia obronnego,
  • cywilnym sektorze Sił Zbrojnych, w tym instytucjach centralnych, gdzie potrzebna jest profesjonalna wiedza i kwalifikacje,
  • pionach dyplomacji, gdzie potrzebne są kwalifikacje wojskowe oraz administracji specjalnej,
  • Służbie Ochrony Państwa,
  • szkołach (po dodatkowym nabyciu uprawnień nauczycielskich).

 

Bezpieczeństwo narodowe

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

 

 

Wydział Nauk Społecznych

89 524 62 88

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Język polski

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Język nowożytny

2. Język polski

3. Filozofia lub geografia lub historia lub język łaciński lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Język polski

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.