PORTAL REKRUTACYJNY
Awatar użytkownika

Bezpieczeństwo narodowe

4 semestry
magisterskie
0 lekcja
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów bezpieczeństwo narodowe II stopnia obejmuje przedmioty z zakresu szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Podczas nauki szczegółowo poznasz instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym (w tym służby i siły specjalne), środki i metody zwalczania terroryzmu, charakterystykę międzynarodowych i domowych konfliktów zbrojnych, polityczne, militarne i społeczne uwarunkowania współczesnych konfliktów, politykę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, zasady funkcjonowania systemów zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Doświadczenie zdobędziesz w trakcie praktyk zawodowych w instytucjach bezpieczeństwa, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach społecznych i gospodarczych związanych z bezpieczeństwem.

Zakresy kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe II stopnia na UWM:

  • Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
  • Bezpieczeństwo regionalne i lokalne

Bezpieczeństwo narodowe drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu bezpieczeństwa narodowego drugiego stopnia możesz pracować:

  • gminnych, powiatowych i wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego,
  • służbach mundurowych i służbach państwowych związanych z bezpieczeństwem,
  • komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach oraz firmach,
  • jednostkach oraz instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz edukacji na rzecz przysposobienia obronnego,
  • cywilnym sektorze Sił Zbrojnych, w tym instytucjach centralnych, gdzie potrzebna jest profesjonalna wiedza i kwalifikacje,
  • pionach dyplomacji, gdzie potrzebne są kwalifikacje wojskowe oraz administracji specjalnej,
  • Służbie Ochrony Państwa,
  • szkołach (po dodatkowym nabyciu uprawnień nauczycielskich).

Zasady kwalifikacji