PORTAL REKRUTACYJNY

Bezpieczeństwo wewnętrzne

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Jeśli Twoje zainteresowania skupiają się wokół prawa karnego, kryminalistyki i kryminologii na pewno odnajdziesz się na tym kierunku. Podczas nauki dowiesz się wszystkiego o bezpieczeństwie, porządku publicznym, a także obronności państwa oraz pracy służb mundurowych. To studia interdyscyplinarne, co oznacza, że zdobędziesz wiedzę z zakresu różnych nauk. W programie studiów znajdują się między innymi takie przedmioty jak: system ochrony gospodarki, najnowsze technologie kryminalistyczne, wybrane zagadnienia polityki społecznej, filozofia bezpieczeństwa, technologie informacyjne czy systemy penitencjarne i prawo karne wykonawcze.

Bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu bezpieczeństwa wewnętrznego drugiego stopnia możesz pracować w:

  • służbach mundurowych i ochronnych,
  • administracji rządowej i lokalnej, w działach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zarządzaniem kryzysowym, ochroną informacji niejawnych,
  • międzynarodowych firmach oraz agencjach ds. bezpieczeństwa.

Zasady kwalifikacji