PORTAL REKRUTACYJNY

Bezpieczeństwo wewnętrzne

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

To kierunek dla osób, których zainteresowania dotyczą bezpieczeństwa, porządku publicznego, prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki. To interdyscyplinarne studia, podczas których poznasz zagadnienia związane z obronnością państwa, pracy służb mundurowych, instytucji chroniących obywateli oraz psychologii sytuacji kryzysowych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu bezpieczeństwa wewnętrznego możesz pracować w:

  • służbach mundurowych i ochronnych,
  • administracji rządowej i lokalnej, w działach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zarządzaniem kryzysowym, ochroną informacji niejawnych,
  • międzynarodowych firmach oraz agencjach ds. bezpieczeństwa.

Zasady kwalifikacji