PORTAL REKRUTACYJNY

Biogospodarka rybacka

3 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

To unikatowy kierunek przygotowujący do pracy w sektorach związanych z produkcją organizmów wodnych i bezpieczeństwem żywności, zrównoważoną gospodarką zasobami naturalnymi wód oraz ochroną środowiska i bioróżnorodności. Podczas studiów możesz doskonalić się z wybranego zakresu: hodowlanego lub ichtiologicznego. Kończąc studia na tym kierunku masz możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień np. sternika łodzi motorowych, kierownika grupy połowowej, operatora dronów.

Biogospodarka rybacka na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu kierunku biogospodarka rybacka możesz pracować:

  • w instytucjach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się gospodarką rybacką, zarządzaniem dorzeczami, doradztwem rolniczym;
  • w organach zajmujących się ochroną środowiska i bioróżnorodności (regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, krajobrazowe i rezerwaty przyrody oraz referaty ochrony środowiska);
  • jako manager/ichtiolog nadzorujący i koordynujący pracę farm, łowisk specjalnych, ośrodków zarybieniowych i wylęgarni ryb, a także zarządzający gospodarką rybacko-wędkarską na wodach otwartych;
  • jako właściciel/dzierżawca/użytkownik gospodarstwa rybackiego dowolnego typu (jeziorowe, stawowe, akwakulturowe);
  • jako przedstawiciel firm produkujących i sprzedających pasze, sprzęt do odłowówi przetwórstwa ryb, przedsiębiorstw importujących i eksportujących ryby oraz produkty pochodzenia zwierzęcego.

Zasady kwalifikacji