Wczytywanie strony...

  • #Biologia

Studiując biologię zdobędziesz wiedzę z zakresu: biologii komórki, mikrobiologii, anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, taksonomii i ekologii, neurobiologii i biologii molekularnej. Uzyskasz również wiedzę umożliwiającą interpretację procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji. Nabędziesz niezbędnych umiejętności związanych z badaniami  materiału biologicznego w terenie i w laboratorium. Poznasz różnorodne techniki badawcze, klasyczne oraz oparte o analizę materiału genetycznego.

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie jest jednym z nielicznych w kraju wydziałów biologicznych, który uzyskał ocenę wyróżniającą, przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Będąc absolwentem kierunku biologia uzyskasz kompetencje do  podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, biomedycznych, jednostkach badawczych oraz licznych instytucjach i jednostkach administracji zajmujących się ekorozwojem, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem zasobami przyrody, monitoringiem i ochroną środowiska.

 

BIOLOGIA

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

Zakres: biologia stosowana; biologia stosowana ( oferta w języku angielskim)

 

Wydział Biologii i Biotechnologii

89 523 44 48

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Język obcy nowożytny

5. Matematyka

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Biologia

2. Chemia lub matematyka lub fizyka

3. Język obcy nowożytny

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Język obcy nowożytny

5. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: biologia i (chemia lub matematyka).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.