Wczytywanie strony...

  • #Biologia

Studiuj biologię i zdobądź pogłębioną wiedzę w zakresie faktów, zjawisk, obiektów i procesów przyrodniczych na różnych poziomach organizacji systemów biologicznych oraz naucz się posługiwania nowoczesnymi metodami i technikami stosowanymi w badaniach molekularnych i badaniach związanych z przygotowaniem ekspertyz przyrodniczych. Wydział Biologii i Biotechnologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie to jeden z nielicznych w kraju wydziałów biologicznych, który uzyskał ocenę wyróżniającą przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Biologia drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu biologii drugiego stopnia możesz pracować w:

  • szkole i różnych instytucjach związanych z działalnością edukacyjną (po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych nauczyciela biologii),
  • jednostkach badawczych, laboratoriach,
  • instytucjach i jednostkach administracji państwowej zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, ekorozwojem, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem zasobami przyrody, monitoringiem środowiska,
  • jednostkach rządowych, samorządowych,
  • organizacjach pozarządowych (NGO) i firmach zajmujących się edukacją przyrodniczą i ekologiczną.

 

BIOLOGIA

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: drugiego stopnia, magisterskie, 4 semestry

Zakres: biologia molekularna; ekspertyzy przyrodnicze; nauczanie biologii

 

Wydział Biologii i Biotechnologii

89 523 44 48

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.