Wczytywanie strony...

  • #Biologia

Studiując biologię uzyskasz rozległą wiedzę  z różnorodnych dyscyplin biologicznych, opartą na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Prowadząc własne badania, rozwiniesz wiedzę i umiejętności w zakresie struktury i funkcjonowania organizmów żywych oraz ich roli w ekosystemach naturalnych. Nauczysz się prowadzić badania terenowe w odniesieniu do różnych grup organizmów oraz opracowywania i wdrażania programów ochrony środowiska i przyrody. Uzyskasz wiedzę w zakresie inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych, metod monitoringu oraz wykonywania ekspertyz przyrodniczych i ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie jest jednym z nielicznych w kraju wydziałów biologicznych, który uzyskał ocenę wyróżniającą, przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Kończąc studia uzyskasz kompetencje do  podjęcia w jednostkach i laboratoriach prowadzących badania zmienności organizmów na poziomie molekularnym, w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych, przemyśle kosmetycznym, żywnościowym, farmaceutycznym i placówkach naukowo-badawczych, a także w jednostkach administracji państwowej i instytucjach zajmujących się szeroko pojętą ochroną przyrody i środowiska, w przyrodniczych firmach konsultingowych i organizacjach pozarządowych. Uzyskasz uprawnienia do podjęcia doktoranckich  studiów III stopnia.

 

BIOLOGIA

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: drugiego stopnia, magisterskie, 4 semestry

Zakres: biologia molekularna; ekspertyzy przyrodnicze

 

Wydział Biologii i Biotechnologii

89 523 44 48

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

dyplom

dyplom zagraniczny

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.