Wczytywanie strony...

  • #Biotechnologia

Jesteś tutaj

Studiując biotechnologię uzyskasz tytuł zawodowy inżyniera. Zdobędziesz podstawową wiedzę o organizmach i strukturach biologicznych, które są wykorzystywane w biotechnologii. Poznasz metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii. Nauczysz się wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich – symulacyjnych i eksperymentalnych. Poznasz zasady projektowania i przeprowadzenia podstawowych procesów biotechnologicznych.

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie jest jednym z nielicznych w kraju wydziałów biologicznych, który uzyskał ocenę wyróżniającą, przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Po ukończeniu studiów uzyskasz kompetencje do  podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki związanych z biotechnologią. Wiedza i umiejętności pozwoli Ci podjąć pracę: w laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny, laboratoriach naukowo-badawczych, diagnostycznych, kontroli żywności, laboratoriach kryminalistycznych, służby zdrowia i stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Uzyskasz kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej i konsultingowej w zakresie biotechnologii środowiska.

 

BIOTECHNOLOGIA

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, inżynierskie, 7 semestrów

 

Wydział Biologii i Biotechnologii

89 523 44 48

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

 

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Język obcy nowożytny

5. Matematyka

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Biologia

2. Chemia lub matematyka lub fizyka

3. Język obcy nowożytny

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Język obcy nowożytny

5. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: biologia i (chemia lub matematyka).

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.