PORTAL REKRUTACYJNY

Biotechnologia

7 semestrów
inżynierskie
0 testów
stacjonarne

Studiuj na UWM i zdobądź wiedzę o organizmach i strukturach biologicznych, które wykorzystywane są w biotechnologii. Poznaj metody, techniki, narzędzia i materiały przydatne podczas formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich – symulacyjnych i eksperymentalnych. Podczas studiów poznasz również zasady projektowania i przeprowadzenia podstawowych procesów biotechnologicznych. Kierunek biotechnologia uzyskał pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Biotechnologia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu biotechnologii możesz pracować w:

  • różnych działach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów (przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy, paszowy, chemii gospodarczej; działy biopreparacji i kontroli jakości biopreparatów),
  • laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny: naukowo-badawczych, diagnostycznych, kontroli żywności, kryminalistycznych; laboratoriach służby zdrowia i stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  • placówkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych.

Zasady kwalifikacji