PORTAL REKRUTACYJNY

Budownictwo

7 semestrów
inżynierskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Nowoczesność, rozwój, przyszłość – wszystko to mieści w sobie budownictwo. Zostań inżynierem, twórz zachwycające oraz funkcjonalne obiekty budowalne i rozwijaj miasta. Studiując w Kortowie, poznasz najnowszą technologię i organizację budownictwa. Nauczysz się projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi, doboru i stosowania materiałów budowlanych, a także kierowania zarówno zespołami ludzi, jak i firmą budowlaną. Podczas studiów będziesz uczyć się w nowoczesnych laboratoriach, prowadzić ciekawe badania i uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Podczas studiów będziesz uczyć się w nowoczesnych laboratoriach, prowadzić ciekawe badania i uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane absolwenci studiów I stopnia na kierunku budownictwo, po odbyciu stosownych praktyk, możesz ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz projektowania w ograniczonym zakresie.

Budownictwo na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu budownictwa możesz:

  • kierować robotami budowlanymi i projektować obiekty budowlane,
  • pracować w przemyśle związanym z materiałami budowlanymi, budownictwem i projektowaniem,
  • prowadzić własną firmę,
  • pracować w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych i remontowych,
  • pracować w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych.

Zasady kwalifikacji