Wczytywanie strony...

  • #Dietetyka

Zdobądź wiedzę o podstawach prawidłowego żywienia osób zdrowych i chorych oraz o technologii przygotowywania potraw. Dowiedz się, jak funkcjonuje organizm człowieka i naucz się, jak dzięki prawidłowemu żywieniu zapobiegać chorobom lub leczyć te nabyte. Podczas studiów opanujesz umiejętność układania i planowania posiłków z uwzględnieniem wieku, dolegliwości, stanu fizycznego czy aktywności człowieka. Dodatkowo nauczysz się z empatią rozmawiać ze swoimi podopiecznymi i wspierać ich w drodze po swoje zdrowie. Pod okiem doświadczonej kadry przygotujesz się do organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego, a także kontrolowania jakości produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania, produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCAP).

Dietetyka na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu dietetyki możesz pracować w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia,
  • placówkach poradnictwa żywieniowego,
  • organizacjach konsumenckich,
  • domach pomocy społecznej.

 

DIETETYKA

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

 

 

Szkoła Zdrowia Publicznego

89 523 44 24

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Język obcy nowożytny

5. Matematyka

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Biologia

2. Chemia lub matematyka lub fizyka

3. Język obcy nowożytny

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Język obcy nowożytny

5. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: biologia i (chemia lub matematyka).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.