PORTAL REKRUTACYJNY

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

Podejmij wyzwanie i udoskonal swoje umiejętności muzyczne i organizacyjne w czasie studiów drugiego stopnia z edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Pogłęb wiedzę między innymi z dyrygowania, emisji głosu, kształcenia słuchu, harmonii, historii muzyki, instrumentacji, animacji kultury muzycznej czy metodyki edukacji muzycznej. Naucz się pracy z mikrofonem oraz biegłego poruszania się w studiu muzycznym. Przed Tobą również kształcenie umiejętności z zakresu ruchu scenicznego, edytorów nutowych i propedeutyki aranżacji komputerowej. 

Zakres kształcenia w zakresie sztuki muzycznej:

  • Muzyka estradowa
  • Edukacja muzyczna szkolna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej drugiego stopnia stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej drugiego stopnia możesz prowadzić:

  • zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne w amatorskich ruchach muzycznych,
  • działalność muzyczną w instytucjach kultury i mediach,
  • działalność związaną z organizacją festiwalami, konkursami i imprezami muzycznymi,
  • zajęcia dydaktyczne i ogólnomuzyczne w zakresie szkolnej edukacji artystycznej,
  • zajęcia umuzykalniające w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych.

Zasady kwalifikacji

Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne przebiega dwuetapowo i obejmuje w pierwszym etapie rozmowę kwalifikacyjną (odpowiedź na 3 losowo wybrane zagadnienia z obszaru historii muzyki, kultury i edukacji muzycznej) oraz w drugim etapie ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc. Do drugiego etapu tj. do rankingu ostatecznego wyniku studiów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie pierwszego etapu.