PORTAL REKRUTACYJNY

Ekonomia

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Zdobądź wiedzę o współczesnej gospodarce świata i Polski. Dowiedz się, jak podejmować efektywne decyzje na rynku, zarówno jako przedsiębiorca, jak i konsument. Pogłęb swoje kompetencje społeczne takie jak: praca przy wspólnych projektach, przygotowanie i prezentacja analiz ekonomicznych, a także podejmowanie dyskusji na tematy gospodarcze. Zrozum mechanizmy rynkowe, sferę finansów i rachunkowości oraz podstawy zarządzania i marketingu.

Ekonomia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu ekonomii możesz pracować jako:

  • menedżer w firmie lub instytucji administracji publicznej,
  • kierownik w dziale związanym z analityką,
  • pracownik w instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej,
  • doradca i konsultant.

Zasady kwalifikacji