PORTAL REKRUTACYJNY

Filologia polska

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne

Połączyliśmy tradycję z nowoczesnością, aby stworzyć kierunek nadążający za zmianami zarówno w sferze językowej, jak i kulturowej. Wybierz się w podróż śladami literatury, historii, kultury i językoznawstwa. Rozwiń umiejętności komunikacyjne, które pozwolą Ci jasno przekazywać wiedzę innym. Naucz się reguł i prawideł rządzących językiem i doskonal swoje kompetencje związane ze słowem mówionym i pisanym. Poczuj magiczną moc kreowania rzeczywistości. Na kierunku filologia polska możesz kształcić się w zakresie nauczania języka polskiego lub wiedzy o kulturze.

Zakres kształcenia na kierunku filologia polska:

  • Nauczanie języka polskiego
  • Wiedza o kulturze

Filologia polska na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu filologii polskiej możesz pracować w :

  • szkołach – jako nauczyciel,
  • wydawnictwach i mediach – jako dziennikarz, redaktor, copywriter,
  • marketingu i public relations,
  • działach HR,
  • instytucjach kultury (muzea, teatry, domy kultury).

Zasady kwalifikacji