Wczytywanie strony...

  • #Filozofia

Jesteś tutaj

 

Program studiów zakłada kształcenie w zakresie critical thinking, metod analitycznego i syntetycznego myślenia, historycznych i współczesnych koncepcji filozoficznych, interpretacji tekstów i ludzkich zachowań, stawiania pytań, artykułowania i uzasadniania argumentów. Program zakłada m.in. realizację zajęć warsztatowych z krytycznej analizy tekstu, kreatywnego pisania, teorii interpretacji, komunikacji interpersonalnej, psychologii społecznej, jak i najnowszych trendów w filozofii i etyce.

Absolwenci znajdują pracę w tych sektorach zatrudnienia, w których ceniona jest zdolność krytycznej refleksji, intelektualna plastyczność, kreatywność, umiejętność selekcjonowania informacji, formułowania problemów i konstruowania argumentów: w nauce, mediach, coachingu, wydawnictwach, instytucjach kultury i edukacji, marketingu i public relations, w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie.

 

FILOZOFIA

Tryb studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

 

Wydział Humanistyczny

89 524 63 07

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

   1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Język polski

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

   1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Język polski

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.