Wczytywanie strony...

  • #Geodezja i kartografia

Mierz ziemię z wykorzystaniem nowych technologii! Drony, skanery laserowe, sondy głębokości, okulary do wirtualnej rzeczywistości, georadary – z takich sprzętów korzystają geodeci, dlatego jeśli czujesz się z nimi dobrze – to Twój kierunek. W programie studiów przewidziano zajęcia z przedmiotów: geodezja, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami, podstawy budownictwa, ewidencja gruntów i budynków. Po ukończeniu studiów uzyskasz tytuł inżyniera.

Geodezja i kartografia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu geodezji i kartografii możesz pracować w:

  • przedsiębiorstwach i firmach geodezyjnych,
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

 

Geodezja i kartografia

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, inżynierskie, 7 semestrów

Zakres: geodezja i szacowanie nieruchomości, geodezja i geomatyka*

*studia stacjonarne

 

Wydział Geoinżynierii

89 523 39 77

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Chemia

2. Fizyka

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny

6. Matematyka

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Fizyka lub chemia

2. Informatyka lub matematyka lub geografia

3. Język obcy nowożytny

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Chemia

2. Fizyka

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny

6. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: matematyka i fizyka.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.